П`ятниця, 15.11.2019, 00:27
Вітаю Вас Гість | RSS

Методичний кабінет відділу освіти Обухівської    райдержадміністрації

 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2013 » Січень » 24 » 27 лютого 2013 року-Всеукраїнська науково-практична конференція «Національне виховання в системі освіти – передумова розвитку державності»
14:48
27 лютого 2013 року-Всеукраїнська науково-практична конференція «Національне виховання в системі освіти – передумова розвитку державності»
Київська обласна державна адміністрація
Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Інститут проблем виховання НАПН України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
 «Національне виховання в системі освіти – передумова розвитку державності»
27 лютого 2013 року
 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
 
 Шановні колеги!

Із приємністю повідомляємо, що 27 лютого 2013 року Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів за сприяння Київської обласної державної адміністрації, головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнародним благодійним фондом імені Ярослава Мудрого проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Національне виховання в системі освіти – передумова розвитку державності».

Інформаційну підтримку конференції забезпечують всеукраїнські періодичні видання «Голос України», «День».

Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у її роботі.

Мета проведення конференції: обговорення основних пріоритетів, напрямів і завдань реалізації національного виховання в системі освіти України у контексті проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні.
 
Напрями роботи конференції:
1. Методологія національного виховання особистості.
2. Система національного виховання дітей та учнівської молоді в умовах суспільних і соціально-економічних змін.
3. Розроблення, апробація та впровадження інноваційних освітніх технологій у сучасну систему національного виховання.
4. Підготовка педагогічних працівників до реалізації завдань і змісту національного виховання учнівської молоді в системі вищої і післядипломної освіти.
5.  Презентація кращих практик організації національного виховання в навчальних закладах.
 
 Завдання конференції:
- обмін практичним досвідом, науковими матеріалами й інформацією про ефективні технології національного виховання;
- привернення уваги освітян, науковців, керівників державних органів управління освітою, громадськості, державотворців до питання патріотичного виховання учнівської молоді;
-  напрацювання й обговорення пропозицій щодо оновлення нормативно-правового забезпечення реалізації національного виховання в системі освіти;
- обговорення наукових засад модернізації структури, функцій і механізмів реалізації національного виховання;
- створення творчої групи щодо розроблення пропозицій до законопроекту "Про патріотичне виховання";
- підготовка педагогічних працівників до впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді.
 
Учасники:

До участі в конференції запрошуються наукові й науково-педагогічні працівники, аспіранти і здобувачі, керівники навчальних закладів та установ освіти, працівники районних і міських методичних служб, педагогічні працівники, учні-старшокласники.
 
Календар конференції:

подання заявок і тез – 1-11 лютого 2013 року;
подання статей у друкованому й електронному варіантах – до 27 лютого 2013 року.

Заявки, тези та статті учасників конференції приймаються за адресою: Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область 09107.
Тел./факс: (+3804563) 5-04-24, (+3804563) 5-04-22 (107).
E-mail: koipopk@ukr.net; ped_innov_center@mail.ru
Web:
http://www.kristti.com.ua/

Контактна інформація:

Чубарук Олена Василівна, проректор з наукової роботи КОІПОПК, тел. роб. (04563) 5-04-22 (107), моб. (096) 845-18-15;
Боярчук Ольга Іллівна, завідуюча навчально-методичним кабінетом виховної роботи КОІПОПК, моб. (067) 769-00-21.
 
Публікація матеріалів:

Тези учасників конференції публікуватимуться у збірнику наукових тез, який видаватиметься за кошти авторів та їхніх спонсорів.
Для публікації тез необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 50 грн. Оплата за пересилку збірника тез поштою (за бажанням автора) – 30 грн.
Статті учасників конференції передаються для публікації редакційній колегії електронного фахового видання «Народна освіта», зареєстрованого ВАК України як фахове педагогічне видання.
 
Вимоги до оформлення тез:

• обсяг – до 3 сторінок;
• формат аркуша паперу – А4;
• орієнтація – книжна;
• поля: верхнє, нижнє – 1,5 см, ліве, праве – 1,5 см;
• шрифт – Times New Roman, 14 пт;
• інтервал – одинарний;
• абзац – 0,5 мм;
• посилання на джерела – у квадратних дужках;
• порядок розміщення матеріалів:
 
НАЗВА
(по центру, жирним шрифтом, великими літерами) Ініціали та прізвище автора (по центру, жирним шрифтом, через інтервал після назви).
Назва установи/місце роботи (по центру, курсивом)
Текст тез (через інтервал після назви, з абзацу).
Посилання на джерела: [1, с. 117] або [1; 7; 9].

Література оформлюється згідно із стандартом "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006).
 Приклад:
Черніков П. І . Моніторинг професійної діяльності викладача навчального закладу / П. І. Черніков // Проблеми освіти. – Вип. 56 : наук. зб. [МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України]. – К., 2008. – С. 35-40.
 
 Вимоги до оформлення статті
до електронного наукового фахового видання «Народна освіта»:

Наукові статті повинні відповідати вимогам ВАК України (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України") і мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковим чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на яких спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Матеріали до публікації у виданні подаються українською мовою або автентичною (російська, німецька, англійська, французька тощо).

До статті додаються анотації та ключові слова українською, російською, англійською мовами. У заголовковій частині статті розміщується анотація та ключові слова українською мовою; після тексту статті – двома іншими.

Стаття та бібліографічні описи й анотації мають бути набрані на комп’ютері (редактор Word for Windows ) і записані на електронному носії. Обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо не повинен перевищувати 0,5 авторського аркуша (12 стор. формату А4); текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

З метою організації гіпертекстових переходів автор може подавати до статті посилання, оформлені відповідно до вимог ДСТУ (словник термінів, цитати оригінальних текстів, адреси сайтів тощо).

З метою популяризації досягнень наукових установ і кожного окремого науковця стаття супроводжується авторською довідкою, у якій має бути представлена така інформація:
1. Прізвище, ім’я, по батькові автора статті (повністю).
2. Назва статті, поданої автором.
3. Посада, місце роботи.
4. Науковий ступінь, вчене звання.
5. Адреса місця роботи, телефон, E-mail.
6. Адреса місця проживання, телефон, E-mail.
7. Коло наукових інтересів.
8. Авторські публікації та видання за останні 5 років (не більше 10).
9. Фотографія (в електронному файлі).

Стаття подається відповідальному редактору видання у роздрукованому й електронному варіантах. Матеріал статті на паперовому носії автор візує власноручним підписом. Стаття оплачується із розрахунку 15 грн. за 1 сторінку.

Оплата здійснюється за такими реквізитами:
отримувач: Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
поточний рахунок: 35427002002070
код отримувача: 02139618
банк отримувача: ГУ ДКСУ у Київській області
код банку отримувача: 821018
призначення платежу: безповоротна фінансова допомога на фахове видання.
Стаття та супроводжуючі її матеріали подаються у редакцію видання або надсилаються засобами зв’язку й електронною поштою за адресами:
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область;09107
E-mail: narodna_osvita@kristti.kiev.ua,
cnpi@kristti.kiev.ua
 
Місце проведення конференції:
Богуславська спеціалізована школа №1 – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів Богуславської районної ради, вул. Миколаївська, 72, м. Богуслав, Київська область, Україна 09700, тел. (04561) 5-14-76 тел./факс (04561) 5-55-36
 
 
 
Переглядів: 832 | Додав: романтик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
«  Січень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz